กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่ธงชัย ม.21 ต.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:47:02
 
บ.ใหม่ธงชัย ม.21 ต.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายแทน คล้ายกระจ่าง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS