กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่พัฒนา ม.6 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม. มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:45:23
 
บ.ใหม่พัฒนา ม.6 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม. มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่_นายสำรวย เงินตัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS