กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หาดชมพู ม.5 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆบางส่วน ช่วงเช้ามีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:26:18
 
บ.หาดชมพู ม.5 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆบางส่วน ช่วงเช้ามีฝนตกปานกลาง_นางอำพัน คำอ้าย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS