กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เวียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปืน อ.ฝาง จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ช่วงเช้ามีฝนตกปานกลาง ขณะนี้ฝนหยุดแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:01:19
 
บ.เวียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปืน อ.ฝาง จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ช่วงเช้ามีฝนตกปานกลาง ขณะนี้ฝนหยุดแล้ว_นายธงชัย ส่างสุ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS