กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบขาม ม.8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 18.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ระดับน้ำเริ่มลดลง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:26:45
 
บ.สบขาม ม.8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 18.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ระดับน้ำเริ่มลดลง_นายอรรถพล บุญเทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS