กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยใต้ ม.8 ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 18.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนเริ่มตกเมื่อช่วงเยนนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:10:11
 
บ.ห้วยใต้ ม.8 ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 18.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนเริ่มตกเมื่อช่วงเยนนี้_นายฉลาด แสนศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS