กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นางแลใน ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เวลา 11.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. มีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:22:36
 
บ.นางแลใน ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เวลา 11.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. มีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย_นายศรีเดช หน่อแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS