กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เมืองน้อย ม.8 ต.แม่เจดีย์ใหม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:45:57
 
บ.เมืองน้อย ม.8 ต.แม่เจดีย์ใหม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายบุญส่ง แปลงยวง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS