FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เมืองน้อย ม.8 ต.แม่เจดีย์ใหม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก

วันที่ 30 ส.ค. 2557 10:45:57
 
บ.เมืองน้อย ม.8 ต.แม่เจดีย์ใหม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายบุญส่ง แปลงยวง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel