กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฮวก ม.4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:41:06
 
บ.ฮวก ม.4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายเชิด ศรีใจวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS