กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายนา ม.3 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าหลัวมีเมฆมากยังไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:25:16
 
บ.ปลายนา ม.3 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าหลัวมีเมฆมากยังไม่มีฝน _นางสมพิศ มาโพธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS