กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยมุน ม.2 ต.ห้วยมุน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:04:13
 
บ.ห้วยมุน ม.2 ต.ห้วยมุน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก_นายเด่น บุญพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS