กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันมะนะ ม.6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ช่วงเช้ามีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:55:17
 
บ.สันมะนะ ม.6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ช่วงเช้ามีฝนตกหนัก_นายสิงห์ทอง จันต๊ะมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS