กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบัว ม.2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 68 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:15:19
 
บ.หนองบัว ม.2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 68 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน_นายบรรเทิง บุญธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS