FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 57 มม. ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝนตก

วันที่ 8 ก.ย. 2557 15:51:50
 
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 57 มม. ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นางจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel