กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_ฝนตกตั้งเเต่เวลา 17.00 น.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละยังคงมีฝนตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:57:55
 
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_ฝนตกตั้งเเต่เวลา 17.00 น.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละยังคงมีฝนตกอยู่_นายสมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS