FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งขมิ้น ม.6 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เเย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:25:55
 
บ.ทุ่งขมิ้น ม.6 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เเย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._นายสมศักดิ์ เตยแก้ว
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel