กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าคลอง ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:48:34
 
บ.ท่าคลอง ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส มีแดดออก_นายวิเชียร ชัยศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS