กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตรองนอกบน ม.2 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:48:14
 
บ.ตรองนอกบน ม.2 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นายมนตรี บำรุงวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS