กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สำโรงเก่า ม.9 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:46:31
 
บ.สำโรงเก่า ม.9 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายบุญเยี่ยม ศรีวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS