กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางสังตี ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเล็กน้อย มีฝนตกต่อเนื่องเล็กน้อยมาจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:12:38
 
บ.บางสังตี ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเล็กน้อย มีฝนตกต่อเนื่องเล็กน้อยมาจากเมื่อคืน_นายสมชาย อักษรทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS