กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จปร. ม.7 ต.วังใหม่ องเมือง จ.ชุมพร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเล็กน้อย มีฝนตกต่อเนื่องเล็กน้อยมาจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:00:10
 
บ.จปร. ม.7 ต.วังใหม่ องเมือง จ.ชุมพร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเล็กน้อย มีฝนตกต่อเนื่องเล็กน้อยมาจากเมื่อคืน_นายธรรมจักร เพชรนคร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS