กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งต่าง ม.13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาวเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:52:49
 
บ.ทุ่งต่าง ม.13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาวเย็น_นายสมจิตต์ คืนมาเมือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS