FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันป่าปอ ม.10 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 29 ก.ย. 2557 14:39:48
 
บ.สันป่าปอ ม.10 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายทองพันธ์ ไชยรัตน์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel