กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองหวะหลัง ม.1 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศขณะนี้มีฝนตกหนักมา 2 ชั่วโมงแล้ว และยังคงตกต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:30:32
 
บ.คลองหวะหลัง ม.1 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศขณะนี้มีฝนตกหนักมา 2 ชั่วโมงแล้ว และยังคงตกต่อเนื่อง_นายเกบ ศรียานเก็ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS