กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าน้ำ ม.3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:30:42

บ.ท่าน้ำ ม.3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นายภูวดล ปิ่นทองคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS