กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางหลุด ม.13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าเเจ่มใส ไม่มีเมฆฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:08:23
 
บ.บางหลุด ม.13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าเเจ่มใส ไม่มีเมฆฝน_นายวิทยา ลิ้มวิชิต
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS