กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออก อากาศค่อนข้างอุ่น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:20:15
 
บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออก อากาศค่อนข้างอุ่น_นายอำนาจ ยิ้มถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS