กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ.เฉลิมพร ม.5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 160 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นละออง น้ำเริ่มล้นตลิ่งแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:57:45
 
บ.บ.เฉลิมพร ม.5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 160 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นละออง น้ำเริ่มล้นตลิ่งแล้ว_นายวัชระ กำพร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS