FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยีลาน ม.7 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว ฝนตกช่วงเวลา 14.20 น.

วันที่ 8 ต.ค. 2557 19:00:20
 
บ.ยีลาน ม.7 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว ฝนตกช่วงเวลา 14.20 น._นายสามารถ หงษะ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel