กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าไม้ลาย ม.6 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:56:58
 
บ.ท่าไม้ลาย ม.6  ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 7.00 น.  วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายทรงภพ คงกระพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS