กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาวงก์ ม.22 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้มีหมอกบางๆ อากาศเย็นสบาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:55:11
 
บ.เขาวงก์ ม.22 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้มีหมอกบางๆ อากาศเย็นสบาย_นางโอษา กิติลาภะ 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS