FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฝ่ายท่า ม.5 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 8 ต.ค. 2557 08:32:57
 
บ.ฝ่ายท่า ม.5 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดดออก_นายนุกูล บุญถนอม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel