กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้มีเริ่มมีหมอกลง อากาศหนาว ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:29:13
 
บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้มีเริ่มมีหมอกลง อากาศหนาว ไม่มีฝน_นายเสมียน คำใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS