กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนเตาเหล็ก ม.10 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_สภาพอากาศช่วงเย็นท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:25:29
 
บ.โนนเตาเหล็ก ม.10 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_สภาพอากาศช่วงเย็นท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก_นายทองสุข แพงทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS