กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาสอยดาว ม.10 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:19:24
 
บ.เขาสอยดาว ม.10 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน_นายบู้ นิปะสิกิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS