กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางกุ่ม ม.4 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:51:15
 
บ.ปางกุ่ม ม.4 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมทรง ติ๊บปะละวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS