กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับเปิบ ม.2 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:25:37
 
บ.ซับเปิบ ม.2 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นายทิน มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS