กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
เมืองน้อย ม.8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:46:18
 
เมืองน้อย ม.8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง_นายบุญส่ง แปลงยวง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS