กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะเคียนงาม ม.10 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:23:26
 
บ.ตะเคียนงาม ม.10 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายฉาย หัตถชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS