กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สำราญ ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกลงในตอนเช้า อากาศหนาว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:25:40
 
บ.สำราญ ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกลงในตอนเช้า อากาศหนาว ไม่มีฝนตก_นายกิตติ จำปานิล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS