กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นา ม.6 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 17.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:20:19
 
บ.นา ม.6 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 17.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายวิทยา คณหา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS