FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จะลอ ม.10 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักสลับปรอยๆ ตลอดทั้งวัน

วันที่ 6 พ.ย. 2557 13:46:31
 
บ.จะลอ ม.10 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักสลับปรอยๆ ตลอดทั้งวัน_นายคเชนทร์ วิเศษเพิ่มพร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel