กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้ม มีเมหมอกพอสมควร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:10:50
 
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้ม มีเมหมอกพอสมควร เมื่อวานท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใส_นายตรวจ สนเถิง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS