กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:00:59
 
บ.โป่งน้ำร้อน ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายเฉลียว ภูพันลำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS