กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าเด็งใต้ ม.6 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:15:44
 
บ.ป่าเด็งใต้ ม.6 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี_นายพิบูล ชูชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS