กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น คืนที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:00:16
 
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น คืนที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย_นางสมใจ คำภาโคตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS