กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกหนา อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:02:25
 
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกหนา อากาศหนาว_นายปรีชา ปัญญาวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS