กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ธรรมสถิตย์ ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง_ เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีแดดอ่อนๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:45:33
 
บ.ธรรมสถิตย์ ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง_ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีแดดอ่อนๆ_นายต๋อย เทพประสิทธิ์ 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS