กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:14:07
 
บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีแดดออก_นายวิชัย บุญบุตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS