กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กองกาน ม.7 ต.เเม่ศึก อ.เเม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าเเจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:40:11
 
บ.กองกาน ม.7 ต.เเม่ศึก อ.เเม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าเเจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย_นายศรีวัน ยะสินธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS